Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rekonektivní léčení – restart zdraví.

Rozhovor s Vladimírem Ekartem, mentorem, instruktorem a praktikem The Reconnection a Rekonektivního léčení a v České republice nejbližším spolupracovníkem Dr. Erica Pearla, lékaře a objevitele této metody léčení.

1.Jaký je přesný překlad slova Reconnection a co vlastně je Rekonektivní léčení ?

Reconnection znamená Znovuspojení. Je to návrat k sobě, ke svému původnímu stavu rovnováhy a zdraví. Je to znovuspojení s naším vyšším Já, se svou podstatou. Reconnection nabízí 2 hlavní využití. Jedno je Rekonektivní léčení, to je návrat do původního stavu rovnováhy a zdraví pomocí naladění se na frekvence, které jsou v prostoru stále a které jsou velmi harmonické. Tím, že to naše tělo i celý systém cítí, si někde hluboko uvnitř vzpomene, že tento stav harmonie a zdraví vlastně zná a že se do něj chce znovu vrátit. Všechno, co je s námi v disharmonii, začne náš systém opouštět. To je Rekonektivní léčení. Dále může klient přijít na celý proces Reconnection – Znovunapojení, kdy se aktivují energetické dráhy v těle a ty se napojí na energetické dráhy v prostoru, kterého jsme součástí a tím dojde k celkovému navýšení našeho potenciálu. Z tohoto pohledu se jedná o velký evoluční posun člověka, který tímto procesem projde. Tento proces se dělá jednou za život a už není potřeba jej nikdy opakovat.

2.Jak jste se seznámil s doktorem Pearlem ? Můžete ho čtenářům krátce představit ?

Jednoho dne jsem dostal od kamaráda emailem odkaz na rozhovor s Dr. Ericem Pearlem na ČT1 pořad Před půlnocí, kde jsem doktora Pearla slyšel mluvit o léčení, frekvencích, kvantové fyzice a viděl, jak to ukazuje redaktorce, která vůbec nechápala, že to je schopna okamžitě cítit, nesmírně mě to oslovilo. Pak jsem odjel na Mastery Conference v Mnichově, kde vystupoval Dr. Pearl spolu s lékaři, vědci a kvantovými fyziky a mluvili o tom, co všechno spojení s Rekonektivními frekvenci může dokázat, pak za několik měsíců jsem odjel na nejbližší seminář s Dr. Pearlem do Salzburgu. Byl to jeden z mých nejsilnějších životních zážitků. Doktor Pearl je opravdu velmi zajímavá osobnost. Jako lékař, chiropraktik se nikdy o tyto věci nezajímal. Měl největší chiropraktickou ordinaci v Los Angeles a jednoho dne se rozhodl podstoupit z osobních důvodů proces, kterému se dnes říká Reconnection. Poté se mu spustili v rukou frekvence, které začaly zázračným způsobem léčit lidi, kteří původně přišli do jeho ordinace na chiropraxi. On sám tím byl naprosto fascinován a trochu zmatený. Prožil hodně momentů, které pro něj byly zcela nové a převrátily jeho život naruby způsobem, který by si asi sám dobrovolně nevybral. Nakonec svoji roli přijal a dnes vyučuje po celém světě tuto metodu. Naučil ji osobně se svým týmem již přes 100 000 lidí po celém světě a pravděpodobně ovlivnil miliony lidí.

3.Současná doba nabízí velké množství alternativních způsobů léčby. Čím se Rekonektivní léčení liší od ostatních ?

Já na sobě za 22 let vyzkoušel také velké množství metod a způsobů, ale Reconnection a Rekonektivní léčení mě opravdu fascinovalo. Nepotřebujete zjišťovat žádné příčiny ani si pamatovat a aplikovat žádné techniky. . Během aplikování Rekonektivního léčení naladíme frekvence a ustoupíme do pozadí. Nezabarvujeme léčení svým názorem nebo zkušenostmi. Navíc u Rekonektivního léčení si nemyslíme, že jsme léčiteli nebo, že někoho léčíme. Jsme si vědomi toho, že jsme pouze zprostředkovatelem spojení a ve chvíli, kdy klient toto spojení na sobě cítí, sám se někde hluboko uvnitř rozhodne, zda se vyléčí.

4.Proč jste se rozhodl Rekonektivnímu léčení věnovat ?

Zaujalo mě, že Rekonektivní léčení není vůbec o diagnóze, o zkoumání nemocí, problémů ani o věčném hledání příčin a následků. Ve chvíli kdy jsem si uvědomil, že je to o posunu ve spojení sami se sebou, bylojasné, že se mu chci věnovat. Vždycky mě zajímalo spojení světa, který nedokážeme přímo pochopit ani definovat a poznatků moderní vědy v čele s kvantovou fyzikou, epigenetikou a dalšími novými obory vědy a lékařství. Uvědomil jsem si, že Reconnection a Rekonektivní léčení může každého z nás vzít zpátky do místa, odkud pocházíme bez složitých metod a roků učení se a meditací.

5.Metoda Rekonektivního léčení je spojena s nejnovějšími poznatky kvantové fyziky, vzbuzuje pozornost vědců Evropy a Ameriky, dokonce je zavedena do některých nemocnic. Jak je možné, že u nás jsou informace o Reconnection tak omezené ?

Mnoho lidí tvrdí, že Reconnection nehledáme my, ale že Reconnection si hledá nás. Myslím, že to vidí přesně ti lidé, kteří jsou dostatečně otevření. Dostatečně otevření přijmout jednoduchost a zároveň obrovskou sílu skrytou v tomto spojení. Dr. Eric Pearl říká: „Přestaňme hledat, v čem jsme rozdílní a začněme hledat, v čem jsme stejní.“ A to se někdy lidem nelíbí. Máme rádi, když posilujeme svoje Ego tím, v čem jsme výjimeční, místo abychom připustili schopnosti, které nás posouvají na stejnou úroveň nových možností.

6.Můžete nám říci, jaké jsou možnosti této metody a jaké jsou její limity ?

Čím více se touto metodou zabývám, tím více si uvědomuji, že její možnosti jsou prakticky nekonečné a limity jsou pouze v nás. Ale možná je to právě to žádané propojení. Nekonečný potenciál mnoharozměrného prostoru odkud frekvence přicházejí a limitace našeho vlastního fyzického těla a mysli. Možná tu dochází k něčemu mnohem většímu než jen k vyléčení nemocí a fyzických nedostatků. Možná se tím učíme rozšířit svůj vědomý potenciál velice neobvyklou, ale velmi přirozenou cestou. Ale vraťme se k původní otázce. Rekonektivní léčení je návrat k přirozenému stavu rovnováhy. Je to návrat k sobě. Není to sledování, analýza a odstraňování příčin a následků. Co se stane, když se vrátíme do stavu přirozené rovnováhy? Když si v jednu chvíli vzpomeneme na nejhlubší úrovni, kdo skutečně jsme a že celou naší hodnotu jsme měli od narození stále u sebe? Všechno, co bylo v disharmonii s tímto vědomím zmizí. A všechno, co se jeví jako nemoc nebo problém již nebude mít místo v našem rezonančním poli. Ovšem způsob, jakým se tato rovnováha začne projevovat v našem životě, kde se začne projevovat jako první, druhá, třetí atd... není v naší režii.

7.Měl jste pacienta s „ nevyléčitelnou diagnózou „ nebo těžce nemocného, jak moc se podařilo jeho stav zlepšit ?

Ano měl. Již několikrát. Otázka je, co je nevyléčitelná diagnóza, když vezmeme v potaz Rekonektivní léčení jako návrat k přirozenému stavu rovnováhy na jedné straně a nemoc jako projev nerovnováhy na druhé straně. Ale vím, na co se ptáte. Pracoval jsem s blízkým člověkem, který se dostal do komatu a velmi komplikované zdravotní situace. Ošetřující lékař řekl, že už mu může pomoci jen Bůh nebo zázrak. Udělali jsme léčení na dálku a pacient se druhý den probral. Postupně si vzpomněl prakticky na všechno a na všechny. Jeho stav se zlepšil a rodina a on spolu strávili ještě měsíc. Po té zemřel. Možná Vám to nebude připadat jako úplné vyléčení z našeho pohledu, ale z širšího hlediska, rodina měla možnost s ním strávit ještě čas a postupně se na jeho odchod připravit a rozloučit se. Lépe to přijmout. Protože my prostě jako lidé umíráme. Smrt je součástí našich životů. Zajímavé je, že ten muž si pamatoval všechny kromě mě. U mě měl stále zafixovanou představu, že jsem primářem nemocnice a že jsem ho léčil. Přitom o léčení na dálku vůbec nevěděl. Nevím, zda během stavu, ve kterém se nacházel a spojením, které tam proběhlo se nějakým způsobem dostal k informaci, že jsem v té rovnici zprostředkování spojení byl zapojen. Prostor, ve kterém společně žijeme a komunikujeme, je možná ještě širší a zajímavější než jsme si mysleli. Kromě toho jsem měl již stovky lidí, se kterými jsem pracoval v rámci Reconnection a Rekonektivního léčení. Výsledky byli zajímavé a mnohdy na úrovni toho, co bychom asi nazvali zázrakem. Měl jsem lidi, kteří se prokazatelně vyléčili z rakoviny během jednoho sezení. Lidi, kteří po pár minutách slezli ze stolu a odložili hůl, se kterou přišli a prakticky mohli běžet. Nebo lidi, kteří odešli se stejnou bolestí zad a do týdne si dali dohromady vztahy s rodiči, která již léta neviděli. A teprve potom se jim narovnala izáda a zmizela bolest. Naše představa vyléčení a skutečný příběh vyléčení mohou být velmi rozdílné a často beroucí dech.

8.Jak léčení probíhá, kolik sezení je zapotřebí ?

Sezení trvá většinou 30 min. Provádí se na lehátku – masážním stole. Klient leží na zádech a má zavřené oči. Praktik Rekonektivního léčení naladí frekvence a ty svým způsobem interagují s klientem a jeho tělem. Jedná se o bezdotykovou metodu. Klient leží a má zavřené oči pouze proto, aby si celé sezení co nejlépe užil. Není to podmínkou. Jde opravdu o klientský zážitek během sezení. Jinak léčení samo o sobě může přijít v jakémkoliv stavu. Klient může sedět i v křesle nebo stát. Standard je, že leží a odpočívá. Někdy si klient během sezení jen příjemně odpočine, jindy cítí mnoho věcí. Může vnímat barvy a obrazy nebo slyšet zvuky a podobně. Jedná se o individuální a často velmi pěkný a nadčasový zážitek. Nicméně úroveň toho zážitku na lehátku nemá přímou souvislost s vyléčením. I lidé, kteří necítí prakticky nic, se vyléčí a cítí projevy frekvencí ve svém životě. Většinou se dělají 3 sezení v průběhu jednoho týdne. Pak se již nepokračuje. Vše se nechá působit a pracovat vlastní cestou. Není to léčba na měsíce a roky. Klient již nemusí chodit znovu a znovu. Samozřejmě, když bude chtít za nějakou dobu přijít s případnou obtíží nebo se jen naladit, může, ale metoda samotná to nevyžaduje. Je to zcela klientova svobodná vůle. Často lidé chtějí zažít spojení znovu. A často se stávají sami praktiky Rekonektivního léčení :).

9.Je efekt léčení trvalý nebo se musí po nějaké době opakovat ?

Vyléčení, která přijdou v souvislosti s touto metodou, mají tendenci být trvalá. Dokonce se často rozvíjejí a získaná rovnováha si hledá cestu do větší hloubky našeho každodenního života. Často lidem přináší kromě vyléčení jejich obtíží i pochopení souvislostí, kterých si před tím nebyli vůbec vědomi. Je to takový druh evoluce našeho vědomí. Opakovat se nemusí, ani se klientům nenabízí. Vlastně se dá říci, že neustálým opakováním jen projevujeme nepochopení této metody a toho, co přináší. Je ovšem důležité si uvědomit jednu věc. Vyléčení nepřináší praktik samotný. Ten jen umožní projevení pole, ve kterém se celý proces započne nebo odehraje celý. Ten, kdo se rozhodne v kontaktu s tímto polem pro vyléčení je klient samotný. Velmi často se to děje na úrovni, kterou si běžně vůbec neuvědomujeme.

10.Vy jste mladý a zdravý, cítíte po Reconnection nějakou změnu ?

Děkuji :), cítím se mladý a zdravý. Ano, cítím působení frekvencí v celém svém životě. Je to změna, která prostoupí každý kousek vašeho života a postupně ho promění. Specielně po celém procesu Znovunapojení. Můj život dnes a před tím mi připadá jako bych zemřel a narodil se znovu, ale do stejného, nebo podobného těla. Změny nepřišly hned. Bylo to ve vlnách a postupně. Dnes žiji prakticky jiný život. Zajímal jsem se o tyto věci přes 20 let, ale tohle je opravdu jiné. Jako by před tím byla jen hra a najednou jsou tu dveře. Vy se jen divíte, proč jste si jich nevšiml dříve a vejdete. A vidíte s úžasem, že ten svět, o kterém jste někde uvnitř věděli, skutečně existuje. Říkáte si, že jste tomu vždycky věřili, ale dotýkat se toho denně? Úžasné. Co se týká těla, Reconnection a Rekonektivní léčení mění prokazatelně strukturu buněk, DNA a spoustu procesů v těle. Jinak jím, ale nemusím na to myslet. Jinak se pohybuju. Tělo je pružnější, aktivnější, vitálnější. Jsou ale období, kdy potřebujete zpomalit, protože se něco dalo do pohybu, ale je to proces, kterému nějak důvěřujete a víte, že to je dobré.

11.Zkoumáte u Reconnection původní příčinu problémů ?

Ne. Reconnection a Rekonektivní léčení je hodně o překročení zkoumání, hledání a používání technik. Chápejte, že když něco zkoumáte, tak na to zaměřujete svou mysl. Tím to ovlivňujete vaší zkušeností a tím co už víte. Jenže tím to také omezujete. Říkáte: „Já vím, kde je problém. A vím, odkud má přijít řešení.“ Ale ve skutečnosti vidíte jen zlomek komplexního obrazu. Reconnection a Rekonektivní léčení je o pokoře k něčemu většímu, čehož jsme přirozenou součástí. Je to krok zpět od toho, co už víme, ale ten krok zpět nám umožní otevřít dveře a stát se pozorovatelem. Vnímat, co se děje a umožnit té dokonalé esenci, která námiprochází, aby udělala svou práci a cestou narovnala skutečné příčiny a ne jen ty, kterých jsme si ve svém omezeném vnímání schopni všimnout.

12.Jak byste viděl optimální budoucnost klasické medicíny a Rekonektivní metody pro zdravější a šťastnější život na zemi ?

Snahou doktora Pearla je, aby se Reconnection a Rekonektivní léčení staly přirozenou součástí zdravotní péče. Doktor Pearl je hluboce přesvědčen, že každá část zdravotní péče má své vlastní a důležité místo v celém obrazu. Tak jako zubař neoperuje mozek, tak ani Rekonektivní léčení nemá ambice nahradit klasickou medicínu. V ideálním případě by ji mělo doplnit na místě, kde současná medicína již nemá svůj potenciál. Mělo by dojít k symbióze a doplnění se. Není to soutěž, ani souboj metod. Je to o rovnováze. Věřím, že jsme velice blízko tomuto spojení. Rekonektivní léčení by velmi dobře mohlo působit také na úrovni prevence. Pomůže nám přirozeně vytvořit rovnováhu a zdravější životní styl. Alespoň tak to působí na mě, na můj život a na životy mnoha lidí, kteří přicházejí na Reconnection nebo Rekonektivní léčení.

Exkluzivně pro Phoenix připravila a s Vladimírem Ekartem hovořila Dr. Nora Chvojková nakladatelství Svítání plus, s.r.o., www.svitani.eu Vladimír Ekart : www.vladimirekart.cz Email : info@vladimirekart.cz Mobil : 777 702 313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*